МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ НАПІВПРОВІДНИКІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ
IНСТИТУТ ФIЗИКИ НАПIВПРОВIДНИКIВ ІМ. В. Є. ЛАШКАРЬОВА
ЦЗІЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ(КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА)

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФОТОВОЛЬТАЇКА»
(НМІТФ-2020)

шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі

VI міжнародної науково-практичної конференції
«Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка»
(НМІТФ-2020)
що відбудеться у Кременчуці 14 - 16 травня 2020 року

Головною метою конференції є об’єднання зусилля вчених, дослідників, винахідників та бізнесменів для розвитку вітчизняної науки, напівпровідникової промисловості та сонячної енергетики;

Тематичні напрями роботи конференції:

-  проблеми фотовольтаїки, властивості напівпровідникових матеріалів та структур, області і особливості їх застосування;
-  перспективні методи отримання напівпровідникових монокристалів, тонких плівок та квантово-розмірних структур;
перспективні напрямки створення мікросенсорної техніки, матеріали і технології створення сенсорів;
-  інформаційні та комп’ютерно – інтегровані технології, системи автоматики та управління, моделювання об’єктів керування.

СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Оксанич А. П.

д.т.н., проф., директор Інституту технології напівпровідників і інформаційних комп’ютерних систем, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна)

Клюй М. І.

д.ф.-м.н., проф., Інститут фізики Цзілінського університету (м. Чанчунь, КНР); Інститут фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ, Україна)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.