Оргвнесок

Для участі у конференції необхідно надіслати тези, оформлені згідно вимогам, та сплатити  організаційний внесок, який складає: 

  • 50 грн. (заочна участь, лише публікація тез);
  • 150 грн. (заочна участь, публікація тез та отримання збірника за адресою);
  • 350 грн. (очна участь, отримання програми конференції, збірника тез доповідей конференції, кава-брейк, часткове покриття витрат на організацію та проведення конференції).
  • Для учасників, які не є громадянами України, організаційний внесок складає суму, еквівалентну 350 доларам США.

Сплату організаційного внеску з посиланням на ПІБ першого автора доповіді необхідно перера-хувати не пізніше 10 травня 2016 р. Без сплати оргвнеску тези доповідей публікуватися не будуть.