1.  Проблеми фотовольтаїки, властивості напівпровідникових матеріалів та структур, області і особливості їх застосування:

          -  матеріали, структури, технології, устаткування для  фотовольтаїки та сонячної енергетики;
          -  комплексні дослідження фізичних явищ в оптичних монокристалах, наносистемах та їх фізико-хімічних властивостей;
          -  матеріали і приладові структури для сенсорів, сонячних елементів і матричних перетворювачів інформації.

     2.  Перспективні методи отримання напівпровідникових монокристалів, тонких плівок та квантово-розмірних структур:

          -  перспективні методи вирощування напівпровідникових монокристалів, тонких плівок та квантово-розмірних структур. Фундаментальні дослідження процесів росту кристалів; пошук нових кристалічних та наноструктурних середовищ з функціонально важливими властивостями; фундаментальні основи нанотехнологій;
          -  дефектоутворення, міжфазна взаємодія та релаксаційні процеси;
          -  вимірювання, контроль та управління параметрами напівпровідникових матеріалів в технологічних процесах;
          -  діагностика фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів.
          -  моделювання фізичних і фізико-хімічних процесів в монокристалах, епітаксійних плівках та приладових структурах на їх основі.

     3.  Перспективні напрямки створення мікросенсорної техніки, матеріали і технології створення сенсорів:

     4.  Інформаційні та комп’ютерно – інтегровані технології,
системи автоматики та управління, моделювання об’єктів керування

          -  інформаційні технології, системи управління та відображення інформації;
          -  інформаційні технології проектування автоматизованих систем;
          -  комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва;
          -  комп’ютеризовані системи автоматики та управління.