ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова

Притчин С. Е.

д.т.н., проф., Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського (Кременчук, Україна)

 Відповідальний секретар

Когдась М. Г.

к.т.н., доц., Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського (Кременчук, Україна)

Члени організаційного комітету

Оксанич І. Г.

к.т.н., доц.,  кафедри інформаційно-управляючих систем Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Рилова Н. В.

к.т.н., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Кременчук, Україна)

Конох І. С.

к.т.н., доц., кафедри інформаційно-управляючих систем, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна)

Лозінський В. Б.

к.т.н., с.н.с.,  кафедри інформаційно-управляючих систем Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Істоміна Н. М.

ст.викл., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Кременчук, Україна)