Програмний комітет

Співголови

Кладько В.П.

д.ф.-м.н., проф., член-кореспондент НАН України, Інститут фізики напівпровдників ім В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ, Україна)

Члени програмного комітету

Бєляєв О. Є.

д.ф.-м.н., проф., член-кореспондент НАН України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ, Україна)

Блонський І.В.

д.ф.-м.н., проф., член-кореспондент НАН України, Інститут фізики НАН України (м. Київ, Україна)

Боднарь І.В.

д.х.н., проф., Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки (Мінськ, Білорусь)

Гученко М. І.

д.т.н., проф., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна)

Єрохов В.Ю.

д.т.н., доц., Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)

Затовський І.В.

д.х.н., Інститут фізики Цзілінського університету (м. Чанчунь, КНР); Київський національний універстет ім. Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Ковтун Г. П.

д.ф.-м.н.; проф., Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», (м. Харків, Україна)

Корбутяк Д. В.

д.ф.-м.н., проф., Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (Київ, Україна)

Лисенко В. В.

к.ф.-м.н., Інститут нанотехнологій (Ліон, Франція)

Мельник В.П.

д.ф.-м.н., с.н.с. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ, Україна)

Неймаш В. Б.

д.ф.-м.н., с.н.с., Інститут фізики НАН України (м. Київ, Україна)

Рожин А.Г.

к.ф.-м.н., с.н.с., Інститут фотонних технологій, Астон Університет, (Бірмингем, Велика Британія)

Романюк А.Б.

к.ф.-м.н., проф. Університет Базель (Швейцарія)

Романюк Б.М.

д.ф.-м.н., проф., Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ, Україна)

Скришевський В. А.

д.ф.-м.н., проф., Інститут високих технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Стронський О. В.

д.ф.-м.н., с.н.с., Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (Київ, Україна)

Хан Вей

проф., Інститут фізики Цзілінського університету (м. Чанчунь, КНР)

Хрипунов Г. С.

д.т.н., проф., НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна)

Шевченко І. В.

д.т.н., проф., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна)