VIІ Міжнародна науково-практична конференція

"Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаіка"


 

Організаційний комітет

Голова організаційного комітету


Притчин С. Е. – д.т.н., проф., Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна).


Відповідальний секретар


Когдась М. Г. – к.т.н., доц., Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна).


Члени організаційного комітету


Оксанич І. Г. – д. т. н, доц., Нікітіна А. В. – к.т.н., Рилова Н.В. - к. т. н, Лозінський В. Б. – к.т.н., с.н.с., Істоміна Н.М. – к.т.н.

 

KrNU © 2023