VIІ Міжнародна науково-практична конференція

"Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаіка"
Оформлення статей

Обов’язкові елементи рукопису тез:
- індекс УДК (Times New Roman, 12, напівжирний);
- ЗАГОЛОВОК (Times New Roman, 14, прописними по центру, напівжирний);
- прізвища авторів (Times New Roman, 12);
- назва та адреса організації (Times New Roman, 12);
- E-mail (Times New Roman, 12);
- список використаної літератури (у відповідності до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006) (Times New Roman, 12, кусив).

Мова рукопису: тези надаються українською або англійською мовами і друкуються мовою оригіналу.

Оформлення рукопису тез: тези надаються у вигляді файлу формату doc (docx) із завантаженням за електронною формою. Ім‘я файлу повинне містити прізвище та ініціали першого автора латиницею. Ім‘я файлу повинне містити прізвище та ініціали.

Основний текст повинен бути набраний через 1 інтервал, шрифт Times New Roman, 12 пт. зі звичайним міжсимвольним інтервалом; всі поля – 20 мм.
Таблиці мають бути виконані в Excel або Word без заливання; формули мають бути виконані у редакторі формул MS Equaition.
Малюнки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об`єкт. Всі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору.
Обсяг тез – не менше 1 ст. і не більше 2 ст. формату А4.
Список використаної літератури обмежується трьома джерелами.

Тези, що не відповідають вказаним вимогам, до друку прийматись не будуть.  


KrNU © 2024